تماس با ماآدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، جنب پمپ بنزین اسدی، پلاک  ۱۸۹۹، طبقه سوم، واحد ۶


تلفن: ۲۲۲۴۸۷۰۲ ۰۲۱ | ۲۲۲۴۸۱۳۶ ۰۲۱ | ۲۲۲۴۶۸۳۷ ۰۲۱


تماس با مدیریت: ۲۲۲۴۹۷۶۴ ۰۲۱


ایمیل: info@ssbi.co