محصولات و تحقیقات فید ار اس اس - RSS Feed

چشم انداز و اهداف آینده

چشم انداز و اهداف آینده

admin 2018/01/15 0
کسب جایگاه رقابتی استراتژیک برتر در بین شرکت های داخلی و خارجی و شناخته شدن در بازار داخلی از طریق جلب رضایت مشتریان و کارفرمایان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.با توجه به شرایط حال حاضر کشور در تحریم ، یکی از اهداف اصلی این شرکت در آینده بسیار نزدیک، عدم وابستگی به شرکتهای خارجی در زمینه تجهیزات الکتریکی ضدانفجار می باشد و موضوع "تولید" یکی از دغدغه های امروز شرکت صنعت سازان برق ایرانیان است و در این راستا اقداماتی نیز انجام گردیده و جهت شروع کار تولید،  دو نوع از محصولات مورد استفاده در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی جهت تولید داخل تعیین و بررسی گردیده است و به زودی نمونه ساخته شده داخلی به بازار ...
بیشتر بخوانیم